2015 - 2017 Projectontwikkeling & Realisatie Wielersportcentrum De Betuwe

2014 - 2017 Project & Contractmanagement Groningen Aardbevingen Bouwkundig Versterken

M.    +31 (0)6 51 934 303
E.     info@vanwijkinfra.nl
W.    www.vanwijkinfra.nl
KvK  Utrecht

Organisatie en Verandermanagement

2014 - 2018 Directieadviseur voor verbeterprocessen aannemersbedrijven

Focus on Core-business.

Veel bedrijven in de bouw en infrastructuur zijn in de laatste 10 - 15 jaar de focus op hun core-business kwijtgeraakt.

Dit is vaak een gevolg van

a. de overmatige invoering van procesmanagement en automatiseringstoepassingen in de bouw 

b. de grote economische groei tot 2009.

Hierdoor hebben veel bedrijven het zwaartepunt van hun focus onbewust verlegd naar de bedrijfsondersteunende diensten. Men is daardoor afgeleid van de benodigde aandacht voor de core-business ( = geld verdienen met het bouwen en opleveren van projecten), waardoor de noodzakelijke scherpte in de taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers, die dagelijks de projecten aansturen, is achtergebleven. De verantwoordelijke leidinggevenden zijn hun taak als opleider en coach langzaam kwijtgeraakt en velen weten niet meer hoe ze e.e.a doelgericht moeten aanpakken. Als gevolg hiervan staan vaak jonge uitvoerders en projectleiders met een grote verantwoordelijkheid op projecten, zonder een gedegen opleiding over hoe zij geld moeten verdienen met het dagelijks uitvoeren van dat project.

Van Wijk Infra BV heeft hiertoe de Basis Principes voor de beheersing van Projecten reeds bij een aantal bedrijven weer succesvol onder de aandacht weten te brengen. De gevolgen hiervan waren een betere aansturing m.b.t. de beheersing van de projecten en verbetering van de resultaten.

Plan-Do-Check-Act


Van Wijk Infra BV kan voor uw bedrijf de juiste “mind-set” weer terugbrengen bij de projectteams, zodat de core-business weer gaat leiden tot de gewenste resultaten. Van Wijk Infra kan het aansturen van projecten terugbrengen naar de juiste focus : plannen > dagelijks kostenbewust uitvoeren > controleren > bijsturen  en vastleggen. Dit is samenvattend ondergebracht in het Plan-Do-Check-Act schema van Van Wijk Infra BV.