2015 - 2017 Projectontwikkeling & Realisatie Wielersportcentrum De Betuwe

2014 - 2017 Project & Contractmanagement Groningen Aardbevingen Bouwkundig Versterken

M.    +31 (0)6 51 934 303
E.     info@vanwijkinfra.nl
W.    www.vanwijkinfra.nl
KvK  Utrecht

Organisatie en Verandermanagement

2014 - 2018 Directieadviseur voor verbeterprocessen aannemersbedrijven

Marktontwikkelingen


De ontwikkelingen in de markt van infrastructurele projecten gaan, zowel nationaal als internationaal, razend snel.

In de laatste 15 jaar zijn Bouw- en Infrastructuurprojecten in een veelvoud van verschillende nieuwe contractvormen op de markt verschenen. We hebben contractvormen zien ontwikkelen van RAW systematiek, naar o.a. E&C, D&C, DBM en DBFM(O). Daarbij zijn de administratieve voorwaarden meegegroeid van UAV (TI) 1989 naar UAV-GC en Standaard DBM en DBFM contractuelen voorwaarden. In Nederland en de omringende landen is de grootste ‘dealflow’ van heel Europa op gebied van DBFM-contracten te vinden.

 

In deze multidisciplinaire managementomgeving kan Van Wijk Infra u oplossingen bieden. Van Wijk Infra heeft een brede ervaring in tender- en projectmanagement van infrastructurele projecten in de contractvormen D&C, DBM en DBFM. Daarnaast kunnen wij u de juiste aansturing bieden om de organisatie te veranderen en/of te vernieuwen naar de huidige maatstaven waarop projecten in de markt worden gezet, gerealiseerd en beheerst.

Overheden hebben deze nieuwe inzichten breed opgepakt, waarbij steeds meer taken en verantwoordelijkheden worden overgedragen aan opdrachtnemende partijen. Zo zijn 'nieuwe' disciplines, als omgevingsmanagement, procesmanagement, systems engineering, planning- en risicomanagement, taken, die reeds veelvuldig door opdrachtnemers moeten worden beheerst. Maar ook de opdrachtgevers veranderen hun aandachtsgebied. Zij richten zich steeds meer ook op de omgeving van de klant. Aannemers dienen zich hiertoe op een andere wijze te verdiepen in de zorg van hun klant.

Nieuwe contractvormen.

Tegelijk met deze nieuwe benaderingen zijn de contracten meer integraal geworden. Daar waar eerder wegenbouwwerken, civiele werken en mechanische en elektrotechnische werkzaamheden waren gesplitst in meerdere contracten, zijn deze disciplines nu in één integraal contract samengebracht. Nog lang niet alle aannemers/opdrachtnemers beheersen deze integrale aanpak en hebben hun interne disciplines, welke vaak gescheiden zijn door aparte entiteiten, nog niet op één lijn.

Als gunningscriterium wordt vaak niet meer alleen de laagste prijs gehanteerd. Een combinatie van prijs en een aantal kwalitatieve criteria bepalen de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Internationaal wordt de term "Most Economical and Advantagouds Tender" al gebruikt. Om bij deze wijze van gunnen als beste inschrijver te worden beoordeeld wordt de opdrachtnemer uitgedaagd om beter te begrijpen waar de zorg van de klant ligt.

Een juiste klantfocus is hierbij van groot belang om de kwalitatieve criteria op juiste wijze te kunnen behandelen en daarmee een succesvolle inschrijving te creëren.

Met bovengenoemde ontwikkelingen is de taak van de opdrachtnemende organisatie, de tender en/of projectmanager veel zwaarder en complexer geworden als gevolg van alle te beheersen disciplines.

Doordat al deze disciplines integraal op elkaar dienen te worden afgestemd en geen ongewenste raakvlakproblemen mogen opleveren, is het geheel een complexe materie geworden. Zeker als daar ook nog de componenten projectfinanciering en meerjarig beheer en onderhoud bijkomen zoals in de DBFM contracten.

 

Verklaring van diverse contractvormen.

D&C         = Design & Construct

DBM         = Design, Build and Maintain

DBFM       = Design, Build, Finance and Maintain

DBFM(O)   = Design, Build, Finance & Maintain ( Operate)

Standaard DBFM Contract = DBFM contract, dat standaard toepasbaar is voor alle DBFM projecten

RAW         = Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw.

                  Het stelsel als geheel – de RAW-systematiek - vormt de basis voor het maken van bestekken volgens een gestandaardiseerde, uniforme methode.

UAV         = Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering van Werken

UAV ( TI) = Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering van Werken ( Technische Installaties)

UAV-GC    = Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering van Werken – Geïntegreerde Contracten